Základné informácieKurzy a testy sa konajú v Nových Zámkoch.


  Technické vybavenie:
 
 • Full HD velkoplošná projekčná obrazovka
 • počítačová sieť s tlačiarňou
 • počítače I5
 • pripojenie na internet


 • Ďalšie informácie
   
 • tel: 0904 559 166, 035 270 26 90
 • email: hortai@hfcomp.sk
 • aktuálne informácie o systéme ECDL: ecdl.informatika.sk, www.ecdl.sk, www.ecdl.com

 •