A K T U A L I T Y


ECDL aktuality 2023

 

Najbližšie termíny testov

 

01.02.2023 14:30

12.01.2023 14:30

19.12.2022 14:30

 

- - - - - - - - - - - - - - -

Žiaci môžu bezplatne absolvovať prípravu v rámci krúžkovej činnosti

a vykonať testy za výhodných cenových podmienok celoročne.

Prihlášky emailom, alebo telefonicky: 0904 559 166

V predbežnej prihláške uveďte meno, priezvisko, triedu, kontakt: tel./email.

 

Aktuálne kurzy a školenia

 

Kurz výpočtovej techniky: 40hodín (vhodný k príprave na testy ECDL)
od 5.11.2020 do 21.1.2021 - 1x týždenne od 15:15
 

 

 

Novinka pre učiteľov informatiky a odborných informatických predmetov:

Možnosť získania 20 kreditov v rámci inovačného vzdelávania

         Vzdelávanie môžete absolvovať u nás v Nových Zámkoch.

Podrobné informácie tu!

 

Možnosť absolvovania testov ECDL Advanced

         od 1.12.2014 môžete získať u nás aj certifikát ECDL Expert

 

Novinka: Individuálna príprava na univerzitné skúšky z MS Excel, Word, Access, PowerPoint

0904 559 166 Ing. František Hortai

 

Individuálna príprava na skúšky ECDL, resp ECDL štart

podľa dohody s lektorom

0904 559 166    Ing. František Hortai

 

Kurz výpočtovej techniky, príprava na ECDL štart

 

na objednávku

kurz akreditovaný Ministerstvom školstva SR

možnosť absolvovania skúšok ECDL štart

 

Kurz výpočtovej techniky pre pokročilých, príprava na ECDL

 

na objednávku

kurz akreditovaný Ministerstvom školstva SR

možnosť absolvovania skúšok ECDL

 

ECDL pre žiakov stredných škôl

                    2x týždenne

 

Vydávanie certifikátov pre absolventov testov ECDL

Každý piatok   od 14:00 do 16:00 

 

Aktuálne informácie o systéme ECDL nájdete na

 

- www.ecdl.sk

- www.ecdl.com

 


 
Ďalšie kurzy: na objednávku podľa požiadaviek zákazníka (min. 6 osôb).