Certifikát ECDL (European Computer Driving Licence)


 • Modul   2 – Základy práce s počítačom
 • Modul   3 – Spracovanie textu
 • Modul   4 – Tabuľkový kalkulátor
 • Modul   5 – Používanie databáz
 • Modul   6 – Prezentácie
 • Modul   7 – Služby informačních sietí
 • Modul   9 – Práca s obrázkami a grafikou
 • Modul 12 – Bezpečnosť pri využívaní IKT
 • Modul   AM3 – Pokročilá práca s textom
 • Modul   AM4 – Pokročilá práca s tabuľkami
 • Modul   AM5 – Pokročilá práca s databázou
 • Modul   AM6 – Pokročilá práca s prezentáciou
Cena: 30 € – index
  14 € / modul ECDL
  17 € / modul Advanced ECDL
    4 € – vystavenie certifikátu
 
certifikát ECDL štart:
Balík: index + 4 moduly + certifikát
  80 €
 
certifikát ECDL:
Balík: index + 7 modulov + certifikát
+ 1 opravná skúška
  120 €
Študentský balík:   index + 7 modulov + certifikát
+ 1 opravná skúška
  110 €
 
certifikát Advanced ECDL, ECDL Expert:
Balík: index + 4 moduly Advanced ECDL
+ certifikát
  90 €
 

Nie som platca DPH!